Theodoor moest er eens over nadenken. Die man had hem wel uitgenodigd om in een commissie plaats te nemen maar welke commis­sie zou nu voor hem het meest geschikt zijn? Wat voor commis­sies waren er eigenlijk en wat zou een commis­sie eigen­lijk zijn.

Hij had van zijn Oom Jacobus, die verte­genwoordiger in damesondergoed was geweest, wel eens gehoord dat, als hij veel had verkocht, hij een commissie kreeg. Niet in ondergoed, want oom Jacobus was niet getrouwd, maar in geld. En verkopen kon zijn oom wel.

Hij zag er goed uit en placht de vrouwen die hij tegenkwam altijd te prijzen met hun kleding. “Alleen uw ondergoed doet aan uw figuur een beetje afbreuk”, zei hij dan. Daarna togen die vrouwen dan naar het achterka­mertje om een van zijn monsters, niet te verwarren met enge beesten, te passen.

Als hij daarna met open mond de bewuste vrouw weer tevoorschijn zag komen en haar complimenteus een kushand gaf, dan was ze verkocht. En hij kreeg zijn commissie.

Theodoor zou er maar eens met zijn oom over praten, want hij zou niet weten wat hij op de tennisclub zou moeten verkopen om er commissie van te krijgen. Behalve misschien tennisballen, maar daar had meneer Bolkenstijn, de eigenaar, al een handeltje in.

“Theo­door”, zei oom Jacobus, “een commissie is een werkgroep. Een aantal mensen, dat bepaalde zaken regelt of organiseert en bij jouw tennis­club zal het wel zo zijn dat een van de leden van het bestuur over het algemeen de voorzitter van die commissie is”.

De grijze man
Theodoor toog daarop naar het clubhuis en zag een man met grijs haar staan. Grijs haar, dat betekend dat die man waar­schijnlijk ook heel wijs is, had Theodoor op school geleerd. “Pardon meneer, kunt u mij vertellen wat voor commissies er zijn?” De wijze grijze man greep een clubblad en wees hem op de laatste pagina’s, daar stonden ze allemaal;

Clubhuiscom­missie
De clubhuiscom­missie, die moesten waarschijnlijk als het clubhuis versleten was een nieuw bouwen. Zoals vroeger Theodoor met zijn vriend, de enige die hij ooit had gehad een clubhuis in de wilgen maakte.

Festiviteitencommis­sie
De festiviteitencommis­sie, nu van een feestje hield Theo­door wel, zijn verjaardags­feest­jes waren ook altijd heel gezellig, alle familie kwam dan langs.

Jeugdcommis­sie
De jeugdcommis­sie, daar zou hij waarschijnlijk wel te oud voor zijn, daar zitten alleen maar jonge mensen in, dacht ie.

Redactiecommissie
De redactiecommissie, “daar ben ik de voorzitter van”: zei de grijze wijze man. Nu als je daar in zat en zoveel­ moest opschrij­ven, moest je wel wijs zijn dacht Theodoor in zich zelf.

Technische commis­sie
De technische commis­sie, daar was hij nou nooit handig in ge­weest. Een band plak­ken liep altijd uit op een binnenband die aan de buitenband zat vastgeplakt en het ven­tiel kreeg hij ook nooit meer op zijn plaats, dus dat zou wel niets voor hem zijn.

Toernooi­com­missie
De toernooi­com­missie, ha toernooien dat wist hij nog van de televisie. Ivanhoe, de ridder op zijn witte paard met zijn schildknaap Gurth, die deed altijd mee aan toernooien. Nou van vech­ten hield hij niet zo, dus….

Parkcommissie
De Parkcommissie, dat zag hij wel zitten. Lekker in het park lopen en een beetje de kwajon­gens in de gaten houden of ze geen fikkie zaten te steken.

Afgekeurd
Theodoor wilde vroeger eigenlijk bij de Politie, maar omdat hij zo’n last van platvoeten had en een beetje bijziend was, werd hij afgekeurd. Nu hij zou maar eens beginnen met de clubhuiscom­mis­sie, eerst maar eens iemand gevraagd die er wel iets van zou weten.

Hij zag iemand lopen met grijs haar en met een hele grote stofzui­ger, met Gooisch Stofzuigercentrum erop, achter hem aan. Veel wijze mensen in die vereniging dacht hij. “Par­don meneer, kunt u mij iets meer vertellen over de club­huis­commissie”? “Dat treft”: zei de grijze man met een vriendelijk gezicht,” vraagt u maar, ik ben William van Gog en lid van die commissie”. “Toch geen familie van de beroemde schilder” opper­de Theo­door? “Nee die had er een h’tje bij”: antwoordde Willi­am. Theodoor snapte het niet zo goed maar die William stond zo te lachen dat hij maar meedeed.

Taakverdeling
De taken zijn als volgt verdeeld:

  • Een lid van de commissie zorgt voor de bardien­sten en koopt het snoep in.
  • Een ander lid voor de elektrische apparatuur, zoals de koffiemachine, de vaatwasser, de magne­tron etc.
  • De voorzit­ter van deze commissie, doet de coördinatie.
  • Een nieuw lid van deze cie.(commis­sie) luistert naar klachten over bedorven voedsel, niet dat dit voorkomt, slecht schoongemaakte ruimten, dat komt ook niet voor, en controleert de schoonmaakploeg. Daarnaast verricht ze hand- en spandiensten.
  • Een ander nieuw commissie­lid, is de notulist.

Theodoor keek Wil­liam vragend aan dus legde hij het uit, een notulist schrijft op wat er in de commissievergadering besproken of besloten wordt. En ondergeteken­de, ik dus, zorg voor de drank­voorraad, de diepvriesproducten, de broodjes en verdere le­vensmiddelen. Daar­naast voor de bar, het schoonmaken van de bakplaat en het vet voor de frituur.

We vergaderen de eerste maanden van het seizoen zo’n drie keer en daarna om de 5 tot 6 weken. U moet er maar eens bijkomen zitten. Nou dat liet Theodoor zich geen twee keer zeggen. Eerst zou hij vanavond zijn bardienst eens vervullen, dan kon hij ook al eens een beetje achter de scher­men kijken.

(volgende keer de bardienst)