Archive for december, 2012

Waarom vuurwerk afsteken vanaf 10:00 uur

0

Ik ben voorstander van de verkoop van vuurwerk op Oudejaarsdag en pas afsteken vanaf 23:00 uur tot maximaal 1 januari 02:00 uur.
Dat hoeft niet collectief door de gemeenten te worden georganiseerd maar gewoon door de burgers.

Het oorspronkelijke idee van de Germanen om in de nacht van 31 december op 1 januari veel herrie te maken om zo de kwade geesten van het voorbije jaar weg te jagen en nieuwe geesten te verwelkomen bestaat al lang niet meer en zeker de rondtrekkende jeugd is daar niet van op de hoogte.
De enigen die verjaagd worden zijn dieren en bejaarden. Ziekenwagens en eerste hulpposten hebben het dusdanig druk met slachtoffers van vuurwerk dat andere spoedgevallen nauwelijks kunnen worden behandeld.

De moraal in Nederland is dusdanig veranderd dat het eigenlijk op de huidige manier niet meer kan. Er is nauwelijks respect voor anderen, laat staan voor dieren. Er wordt vuurwerk tussen het winkelend publiek gegooid, in tuinen en in vijvers. Het wordt tussen duurbetaalde auto’s afgestoken en er wordt tot middernacht nooit vuurwerk voor de eigen voordeur afgestoken.
De politie kan het – zeker in de buitenwijken – gewoon niet aan= natuurlijk ook logisch want daar hebben ze geen mankracht voor en grijpen ze wel in dan hebben ze te maken met respectloze omstanders. Dus moeten we de wet aanpassen, zodat het meer beheersbaar wordt en het een feestje blijft.

Natuurlijk wordt er goed aan verdiend, zelfs de belastingdienst pikt nog een graantje mee zo’n kleine 15 miljoen aan B.T.W. over een omzet van € 70 miljoen. Maar ik ben bang dat de schade en onkosten aanzienlijk hoger liggen, om nog maar te zwijgen over de trauma’s die opgelopen worden.

Daarom ouders houdt uw kroost in de gaten en geef ze uw wijsheid en respect mee.

Een etmaal was de globale hartslag hoger

0

De kalender van de Maya’s hield de wereld in haar greep, op 21 december 2012 zouden allerlei verschrikkelijke gebeurtenissen plaats vinden.
Doemdenkers hadden ontdekt dat de kalender van de Maya’s niet verder ging dan tot deze datum.
Het meest verschrikkelijke doemscenario was de uitleg dat de wereld op deze datum zou worden verwoest. Hoe, daar waren de geleerden het nog niet over eens, maar de mensheid zou ophouden te bestaan.

Bijna de hele wereld was op een of andere manier met deze 21ste december 2012 bezig. Websites, Social Media, kranten en televisiestations waren gevuld met berichtgeving. De hartslag van de wereldbevolking lag op deze dag wat hoger.
Groeperingen kwamen samen en zochten naar oplossingen om gered te kunnen worden.

Als nuchtere Nederlanders lachten we het weg en zonden cartoons naar elkaar. Maar onwillekeurig ben je toch wel een heel klein beetje benauwd en denk je; “Stel nou voor dat ze toch gelijk hebben”.
Het maakt je meteen weer even pijnlijk bewust van je kwetsbaarheid en de zorg om je geliefden.

Vandaag 22 december 2012 halen we stiekem opgelucht adem er was niets gebeurd, we leven nog.
De voorspelling van de kalender was gelukkig onjuist, maar de Maya’s hebben toch nog iets bereikt, in ieder geval met mij.

Go to Top