Maandenlang worden we nu al geconfronteerd met beelden van vluchtelingen. In afgeladen kleine bootjes voor veel geld beschikbaar gesteld door mensensmokkelaars. In vrachtwagens, verborgen achter de lading of in het water, dood of levend, worstelend om gered te worden.
Verschrikkelijke beelden, elke keer weer.

Vaak zijn het vluchtelingen, waarvan hun land in oorlog is, maar vaker nog zijn het gelukszoekers die hebben gehoord dat het in Europa zoveel meer beter is.

Europese politici buitelen over elkaar heen om een oplossing te bedenken. Een oplossing die vooral moet aantonen dat ook zij gegrepen zijn door zoveel ellende.

De media schiet de meest aangrijpende beelden en de inwoners van de noordelijke Europese landen voelen zich na het zien van al die beelden schuldig omdat zij wonen in een land waar het goed toeven is. Sommigen gaan zelfs zover dat zij menen de grenzen gewoon open te moeten stellen.

Meer dan 60 miljoen vluchtelingen

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland waren er eind 2014 wereldwijd bijna 60 miljoen mensen op de vlucht, 8,3 miljoen meer dan vorig jaar. 19,5 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht, waaronder bijna 3,9 miljoen Syriƫrs. 38,2 miljoen mensen zijn ontheemd: op de vlucht in eigen land.

UNHCR waarschuwt dat de wereld afglijdt naar een gevaarlijk nieuw tijdperk van wereldwijde ontheemding nu geconstateerd moet worden dat bijna 60 miljoen mensen op de vlucht zijn.

Uit een rapport van UNHCR blijkt dat de wereldwijde ontheemding als gevolg van oorlogen, conflicten en vervolging een recordhoogte heeft bereikt en dat de aantallen nog steeds snel blijven stijgen.

Hoever moet je gaan

Hoeveel vluchtelingen kan een land herbergen, zonder dat de eigen identiteit verloren gaat. In eigen land is er al veel stille armoede, sociale woningbouw is schaars en de banen liggen niet voor het oprapen. Vele oudere werkzoekenden – zullen in de bijstand belanden omdat de ww verkort is en de pensioenleeftijd verhoogd is. Onrust zal gaan ontstaan als asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, uit hun asielzoekerscentrum moeten verhuizen en voorrang krijgen tot een gewone woning.

In het eerste halfjaar van 2015 zijn dat er in totaal 14.000. Voor de tweede helft van 2015 komen daar nog eens 14.900 oud- asielzoekers bij. Die aantallen komen nog bovenop het aantal al wachtende mensen. En het aantal vergunninghouders dat geplaatst moet worden, gaat volgend jaar waarschijnlijk omhoog. Voor de eerste helft van 2016 wordt dat aantal geschat op 20.000. En dat kunnen veel gemeenten niet meer aan.

Ook de manier waarop vrouwen zich gedragen en kleden in een westers land strookt niet met de gebruiken in een Noord Afrikaans ( islamitisch) land en kan tot onrust leiden.

Opvang in eigen regio

Met al het Europese ontwikkelingsgeld en het te investeren geld in vluchtelingen redden en opvang kunnen we toch wel een veilige opvang in Noord- Afrika regelen. Geen gevaarlijke overtochten meer met vele slachtoffers, waar met name mensensmokkelaars beter van worden. Een mogelijkheid tot het trainen van jonge mannen en het oprichten van een leger dat als grondtroepen- ondersteund door de Nato- de strijd met IS kan aangaan. De geschiedenis heeft ons geleerd dat zoiets goed mogelijk is.

De regio biedt nog altijd meer kansen, dan een Europa wat zo ver van de geboortegrond af staat, waar de mogelijkheden beperkt zijn en de taal, de gebruiken en de wetgeving sterk verschillen.

Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verwoordde het- in mijn ogen- juist toen hij zei:

‘Vrijheid is een ideaal dat ik iedereen gun, maar ik heb niets met mooie idealistische, maar onpraktische en onbehapbare intenties. Iedere samenleving is begrensd. Daarbinnen moet je de vrijheid behouden. Ik wil niet per se zeggen dat iedereen die binnenkomt een bedreiging is voor de vrijheid, maar we hebben hier ook afgebakende afspraken. Niet iedereen kan zomaar toetreden, dan hef je de polis op. We zijn nu met 17 miljoen mensen, als er miljoenen bijkomen, zijn we niet meer hetzelfde land. Zo werkt het gewoon niet.

‘Dit hoekje van de wereld is vrij, maar dat is ook niet vanzelf gekomen. Daar hebben we eeuwen voor gevochten. Hopelijk lukt dat ook in andere werelddelen.

Als we iedereen die de vrijheid bemint hiernaartoe halen, wordt het in andere landen nooit beter.’