U hebt in de vorige (S)Tennis al kunnen lezen dat er onder­handelingen gaande waren tussen tennisvereniging Huizen en Theodoor Teut inzake de exploitatie van het clubhuis van onze vereniging. Bij het uitkomen van dit nummer zal de kogel waarschijnlijk door de kerk zijn en zullen de, voor de meesten onder ons vervelende, bardiensten tot het verleden behoren. Op 9 juni a.s. zullen het bestuur en de heer Teut de overeenkomst ondertekenen.

Aan de heer Teut gevraagd waarom die interesse voor de ex­ploitatie.

“In deze club heb ik mijn vrienden leren kennen, zo warm als ik als nieuw lid ben ontvangen en de deskundige manier waarop ik ben opgeleid, hebben de toon van mijn inmiddels beëindigde, doch rijke carrière gezet. Het geld dat ik heb verdiend met het trainen van Boris Becker in Nice verdient dan ook weer terug te vloei­en in de Tennisvereniging Huizen. Andere hobby’s dan deze heb ik niet, dus waar zou ik het geld beter aan kunnen uitgeven?”

Wat kunnen we verwachten?

Allereerst zal de entourage veranderd worden, een aparte hoek voor de jeugd tot 16 jaar, waar een ter-zake kundige aanwezig zal zijn om deze jongeren te begeleiden op hun weg naar vol­wassenheid. Een vereniging heeft vaak meer invloed dan de ouders. Nu lopen leden in deze leeftijdsklasse vaak wat verlo­ren rond, twijfelend tussen limonade en bier. Daarnaast zal voor de 55 plus groep een ruimte beschikbaar worden ge­steld om wat op adem te komen na een intensieve tennismatch en waar een fysiotherapeut beschik­baar zal zijn om tegen een geringe prijs de gemartelde spieren weer op orde te brengen.

In de bar-ruimte zal o.a. het dranken- en hapjes bord, de menu-kaart dus, wat veranderen. U merkt dat we naar een meer sociale opzet van het clubhuis gaan, dat betekent dat we rekening gaan houden met de gezondheids­toe­stand van de leden. De prijzen van de ongezonde zaken zoals bijv. bier, koffie, port en sherry zullen met ca. 30% stijgen terwijl de frisdran­ken, thee en melk 25% goedkoper worden. Het aantal gevallen van alcoholmisbruik zal daarom waarschijnlijk, hoewel er door onze leden niet veel wordt gedronken, afnemen. De wijn-prijs blijft gehand­haafd omdat dit volgens een onderzoek goed

schi­jnt te zijn voor het hart. Daarnaast zullen de vette happen zoals kroket­ten, ham­burgers, bitterballen en saté met 25 % worden verhoogd en zal de aan­dacht meer op de broodjes gezond en salades worden gelegd.

Petit-restaurant

Er zal een petit restaurant onder leiding van Willem S. worden gevestigd, wat ook tijdens de winterstop geopend zal zijn voor leden en niet leden.

We merken nu al dat vele niet leden van ons clubhuis gebruik maken vanwege de amicale sfeer, dus de klandizie is er al.

De betaling voor consumpties zal hoofdzakelijk via consumptie­kaarten plaats­vin­den, om de problemen met wisselgeld e.d. te voorkomen. De leden kunnen in de nieuwe situatie rustig met een briefje van fl. 100,= aankomen, terwijl dat nu problemen geeft.

Telefooncellen

Daarnaast zullen er in de hal een aantal telefooncellen worden geplaatst om het grote aantal gesprekken wat hier op de ver­eniging wordt gevoerd en wat voor de wachtenden die een tele­foontje moeten plegen irritatie opwekt, te gaan stroomlijnen.

Ook zult u bemerken dat de ruimtes schoner zullen zijn, hoewel een aantal leden er gedurende hun bardienst ook driftig tegen­aan gaan, zijn er nog genoeg die de tijd niet kunnen vinden om de zaak schoon te houden.

Daarnaast zal er een veiliger situatie ontstaan. Het aantal diefstallen van derden, zijnde niet-clubleden, waarbij zaken meegenomen worden als glazen, closet-rollen, dienbla­den, drank en snoep­goed zal afnemen.

De heer Teut deelde desgevraagd wel mee dat er een bedrijfs­leider aangesteld zal worden, mevrouw A.B. te Huizen is hier­voor al benaderd.

Volgende keer meer nieuws!!