Bardiensten behoren tot het verleden

Uit zeer betrouwbare bron ontvingen wij het bericht dat Theo­door Teut, de ex-hulp van ‘biertje’ Jan ‘sproeien’ Bolken­stijn, de exploitatie gaat overnemen van het clubhuis van onze ten­nisvereniging Huizen. Niet alleen het clubhuis zal onderha­vig zijn aan allerlei veranderingen ook de bar zal op profes­sione­le wijze gerund worden.

Theodoor Teut is na jaren lang de persoonlijke trainer van Boris Becker te zijn geweest, het mondaine leventje in Nice beu en heeft besloten terug te keren naar zijn grote liefde ‘Tennisvereniging Huizen’.

Waarom privatisering?

Allereerst natuurlijk omdat in deze tijd privatisering nu eenmaal een must is, het rijk, de provincie en de overheid doen het, dus onze tennisvereniging kan daarbij niet achter­blijven. Ten tweede is het bestuur, en in het bijzonder de clubhuis­com­missie, het clubhuis en het runnen van de bar meer dan zat. De opmerkingen over vervuiling van de ruimtes in het clubhuis door de leden en de slechte opbrengst van de bar hebben tij­dens menige be­stuursvergade­ring de sfeer verziekt. Daarnaast het feit dat de betrokkenheid van de leden zo sterk is afgeno­men dat er van samenhorigheid geen sprake meer is, heeft het bestuur hiertoe doen besluiten.

Baan 10

Verwacht wordt dat de prijs die Th. Teut voor de exploitatie overheeft de clubkas weer zodanig kan spekken, dat gedacht kan worden aan het aanleggen van baan 10 op het huidige parkeerterrein.

Voor de leden zal, behalve het niet meer hoeven vervullen van bardiensten weinig veranderen. De consumptie prijzen zullen licht omhoog gaan, maar die waren toch al te laag, en het assortiment zal toenemen. De heer Teut heeft zich al uitge­sproken voor “een cafetaria-achtig/ petit restaurant aandoe­nerig” clubhuis. Naar verluidt heeft men reeds contact ge­zocht met ons lid W.S. te Huizen, om als kok in dienst te komen. Daar deze persoon over uitstekende referenties be­schikt.

Wij houden u op de hoogte !!